Data Protection

Προστασία δεδομένων

Ο χειριστής της ιστοσελίδας www.tutti.com (εφεξής «tutti») είναι η tutti Internet GmbH, με έδρα τη Meinrad-Lienert-Strasse 23, 8003 Ζυρίχη, Ελβετία. Το tutti είναι μια διαδικτυακή αγορά υπηρεσιών. Με την πρόσβαση στον ιστότοπο tutti και στις σχετικές σελίδες και υπηρεσίες, ο χρήστης δηλώνει ότι αποδέχεται την ακόλουθη δήλωση προστασίας δεδομένων.

§1. Προοίμιο

Η προστασία του απορρήτου σας κατά την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων είναι σημαντική για τα tutti. Ο Ofri και οι χρήστες συμμορφώνονται με την ελβετική νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων και τηλεπικοινωνιών. Οι εγγεγραμμένοι χρήστες αποδέχονται επίσης αυτήν τη δήλωση προστασίας δεδομένων κάνοντας κλικ στο πεδίο "Αποδέχομαι τους όρους και τις προϋποθέσεις και τη δήλωση προστασίας δεδομένων." Και τα δύο μέρη προσπαθούν να χειρίζονται τα προσωπικά δεδομένα προσεκτικά και να τηρούν τις ακόλουθες αρχές κατά τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση προσωπικών δεδομένων.

§2 Αληθινές πληροφορίες

Τα μέρη δεσμεύονται να παρέχουν αληθινές πληροφορίες κατά την εγγραφή και να παρέχουν περαιτέρω στοιχεία επικοινωνίας.

§3 κίνδυνος προστασίας δεδομένων στο Διαδίκτυο

Η tutti επισημαίνει ρητά στους χρήστες ότι η προστασία δεδομένων για μετάδοση δεδομένων σε ανοιχτά δίκτυα, όπως το Διαδίκτυο, δεν είναι εγγυημένη σύμφωνα με την τρέχουσα κατάσταση. Όταν χρησιμοποιεί το tutti, ο χρήστης εκτίθεται ιδίως στον ακόλουθο κίνδυνο προστασίας δεδομένων: Οι πληροφορίες που αποστέλλονται χωρίς κρυπτογράφηση μπορούν να διαβαστούν, να αλλάξουν, να κατασταλούν ή να καθυστερήσουν από μη εξουσιοδοτημένα τρίτα μέρη.

§4 Λήψη δεδομένων χρήστη

Τα δεδομένα χρήστη συλλέγονται μόνο όταν έχουν παρασχεθεί από τον χρήστη για την απόδοση των προσφερόμενων υπηρεσιών ή συλλέγονται αυτόματα χρησιμοποιώντας cookie, τα λεγόμενα "αρχεία κειμένου". Κατά κανόνα, πρόκειται για πληροφορίες σχετικά με το όνομα, τη διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου και το email καθώς και το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης. Προαιρετικές πληροφορίες είναι: πληροφορίες για πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες, καθώς και για όλες τις πληροφορίες που παρέχουν οι χρήστες στην περιγραφή της παραγγελίας. Τα δεδομένα χρηστών που αξίζουν ιδιαίτερα προστασία δεν συλλέγονται.

§5 χρήση δεδομένων χρήστη

Ο χρήστης επιτρέπει στο tutti να χρησιμοποιεί και να επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα χρήσης και χρέωσης σε άμεση σύνδεση με την προσφορά του tutti. Συγκεκριμένα, η επεξεργασία δεδομένων περιλαμβάνει τα εξής:

    Η δημιουργία λογαριασμού χρήστη
    Η διαμεσολάβηση παραγγελιών μεταξύ χρηστών (μεταφορά δεδομένων και εγγράφων που γίνονται με την παραγγελία)
    Η χρήση για σκοπούς μάρκετινγκ, ιδίως για την καλύτερη κατανόηση των αναγκών του χρήστη, για τη βελτίωση των υπηρεσιών tutti και για να είναι σε θέση να δείξει στον χρήστη ενδιαφέρουσες προσφορές και πληροφορίες
    Χρήση για σκοπούς πληρωμής και είσπραξης

Η πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα περιορίζεται στους tutti υπαλλήλους. Η Tutti δεσμεύεται να μην διαβιβάσει αυτά τα δεδομένα σε τρίτους.

§6 Προστασία δεδομένων χρήστη

Τα δεδομένα που συλλέγονται καταγράφονται ηλεκτρονικά. Η tutti διασφαλίζει ότι τα δεδομένα των χρηστών προστατεύονται από μη εξουσιοδοτημένη προβολή και επεξεργασία μέσω κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων.

§ 7 Προστασία των πληροφοριών πρόσβασης

Ο χρήστης λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την ασφάλεια των τεχνικών δεδομένων. Συγκεκριμένα, ο χρήστης δεσμεύεται να διατηρήσει την ταυτότητα του χρήστη και τον σχετικό κωδικό πρόσβασης που λαμβάνεται από την tutti με σκοπό την αυστηρή εμπιστευτικότητα της πρόσβασης στη βάση δεδομένων και να μην τα μεταβιβάσει σε μη εξουσιοδοτημένα τρίτα μέρη. Το tutti πρέπει να ενημερώνεται αμέσως μόλις ο χρήστης αντιληφθεί ότι τρίτα μέρη που δεν έχουν εξουσιοδοτηθεί έχουν ενημερωθεί για τα δεδομένα πρόσβασης που λαμβάνονται από το tutti.

§8 τοποθεσία διακομιστή και αρχεία καταγραφής

Η tutti αποθηκεύει προσωπικά δεδομένα σε διακομιστές που βρίσκονται στη Γερμανία. Ο διακομιστής tutti συλλέγει αυτόματα και προσωρινά πληροφορίες στα αρχεία καταγραφής διακομιστή, τα οποία, εκτός αν το έχετε απενεργοποιήσει, μεταδίδονται από το πρόγραμμα περιήγησης. Συλλέγουμε τα ακόλουθα δεδομένα, τα οποία είναι τεχνικά απαραίτητα για να εμφανίσουμε τον ιστότοπό μας σε εσάς και να διασφαλίσουμε τη σταθερότητα και την ασφάλεια:

    Διεύθυνση IP του αιτούντος υπολογιστή
    Αίτημα αρχείου από τον πελάτη
    τον κωδικό απόκρισης http
    τον ιστότοπο από τον οποίο επισκέπτεστε μας (URL),
    την ώρα του αιτήματος διακομιστή
    Τύπος και έκδοση προγράμματος περιήγησης
    λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείται από τον αιτούντα υπολογιστή

Δεν πραγματοποιείται προσωπική αξιολόγηση αυτών των δεδομένων αρχείου καταγραφής διακομιστή.

Για τη μεταφορά των πληροφοριών καταγραφής, χρησιμοποιούμε το εργαλείο Papertrail από Papertrail, San Francisco, CA 94105, USA. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων και τη λειτουργικότητα του Papertrail μπορείτε να βρείτε στην πολιτική απορρήτου του Papertrail: https://www.papertrail.io/privacy.

§9 ενοποίηση εξωτερικών παρόχων & cookie

Για τη βελτίωση της προσφοράς, η tutti χρησιμοποιεί επίσης τις ενσωματώσεις που περιγράφονται παρακάτω:

     Google Analytics
     Additional social networks on Facebook
     Facebook pixel
     Guard
     Form type
     Crazy egg
     Streak
     Bugsnag
     Vultr
     MailChimp
     Customer.io
     Twilio

Ορισμένες από τις ενσωματώσεις, ειδικά οι υπηρεσίες ανάλυσης ιστού, χρησιμοποιούν τα λεγόμενα cookie, "αρχεία κειμένου", για τη συλλογή δεδομένων. Οι πληροφορίες που δημιουργούνται με αυτόν τον τρόπο (π.χ. διεύθυνση IP και τύπος προγράμματος περιήγησης) μπορούν να μεταδοθούν ανώνυμα σε διακομιστή της υπηρεσίας ανάλυσης ιστού στη Γερμανία ή στο εξωτερικό και να αποθηκευτούν και να υποβληθούν σε επεξεργασία εκεί. Η συλλογή και η αποθήκευση δεδομένων μπορεί να αντικρουστεί ανά πάσα στιγμή με ισχύ για το μέλλον. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη χρήση των cookies από την Google ρυθμίζοντας ανάλογα το λογισμικό του προγράμματος περιήγησής σας.

§9.1 Google Analytics

Η tutti χρησιμοποιεί την υπηρεσία ανάλυσης ιστού Google Analytics μαζί με το Google Analytics Demographics and Interest Reporting, προκειμένου να αναλύσει τη χρήση του ιστότοπου γενικά και να λάβει ενδείξεις για τη βελτίωση των υπηρεσιών. Αυτές είναι υπηρεσίες που παρέχονται από την Google Inc. (“Google”), 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις της Google, δείτε. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, δηλώνετε ότι συναινείτε στην επεξεργασία των δεδομένων που συλλέγονται για εσάς από την Google με τον τρόπο που περιγράφεται παραπάνω και για τον σκοπό που αναφέρεται παραπάνω.

§9.2 Κοινωνικές προσθήκες Facebook

Σε ορισμένα σημεία του ιστότοπου, η tutti χρησιμοποιεί το κουμπί "Κοινή χρήση", μια προσθήκη κοινωνικών μέσων από το Facebook, ένα δίκτυο κοινωνικών μέσων που λειτουργεί από την Facebook Ireland Ltd. (εφεξής "Facebook"), 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Δουβλίνο 2 Ιρλανδία. Μπορείτε να βρείτε μια πιο λεπτομερή περιγραφή της λειτουργίας κατά την ανάγνωση.

Χρησιμοποιώντας το κουμπί "Κοινή χρήση", οι πληροφορίες μπορούν να μεταδοθούν στο Facebook. Εάν έχετε λογαριασμό στο Facebook, το Facebook μπορεί να εκχωρήσει αυτά τα δεδομένα στον προσωπικό σας λογαριασμό. Εάν δεν θέλετε, αποσυνδεθείτε από το Facebook.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή και τη χρήση δεδομένων από το Facebook, καθώς και τα δικαιώματα και τις επιλογές σας για την προστασία του απορρήτου σας στις πληροφορίες προστασίας δεδομένων του Facebook στη διεύθυνση https://de-de.facebook.com/policy.php.

Με τη χρήση του tutti, συναινείτε στην επεξεργασία των δεδομένων που συλλέγονται σχετικά με εσάς όταν χρησιμοποιείτε το κουμπί "Κοινή χρήση" με τον τρόπο που περιγράφεται παραπάνω και για τον σκοπό που αναφέρεται παραπάνω.

§9.3 Facebook Pixel

Το tutti χρησιμοποιεί το λεγόμενο pixel Facebook από το Facebook, ένα δίκτυο κοινωνικών μέσων που λειτουργεί από την Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland.

Ο κώδικας που εφαρμόζεται σε αυτήν τη σελίδα μπορεί να αξιολογήσει τη συμπεριφορά των επισκεπτών που ήρθαν σε αυτόν τον ιστότοπο από μια διαφήμιση στο Facebook. Αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη βελτίωση των διαφημίσεων στο Facebook και τα δεδομένα αυτά καταγράφονται και αποθηκεύονται από το Facebook. Τα καταγεγραμμένα δεδομένα δεν μπορούν να προβληθούν από εμάς, αλλά μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο στο πλαίσιο της διαφήμισης. Χρησιμοποιώντας τον κώδικα εικονοστοιχείου Facebook, ρυθμίζονται επίσης τα cookie.

Χρησιμοποιώντας το Facebook pixel, η επίσκεψη σε αυτόν τον ιστότοπο κοινοποιείται στο Facebook έτσι ώστε οι επισκέπτες του Facebook να βλέπουν κατάλληλες διαφημίσεις. Εάν έχετε λογαριασμό στο Facebook και είστε συνδεδεμένοι, η επίσκεψή σας σε αυτόν τον ιστότοπο θα αντιστοιχιστεί στον λογαριασμό χρήστη σας στο Facebook. Μπορείτε να μάθετε πώς χρησιμοποιείται το pixel Facebook για διαφημιστικές καμπάνιες στη διεύθυνση.

Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις σας για διαφημίσεις στο Facebook, εάν είστε συνδεδεμένοι στο Facebook.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή και τη χρήση δεδομένων από το Facebook, καθώς και για τα δικαιώματα και τις επιλογές σας για την προστασία του απορρήτου σας, ανατρέξτε στις πληροφορίες προστασίας δεδομένων Facebook στο.

Με τη χρήση του tutti, συναινείτε στην επεξεργασία των δεδομένων που συλλέγονται για εσάς από το Facebook με τον τρόπο που περιγράφεται παραπάνω και για τον σκοπό που αναφέρεται παραπάνω.

§9.4 Guard

Η tutti χρησιμοποιεί την ενοποίηση «Sentry» από τη Functional Software, Inc. dba Sentry, 132 Hawthorne Street, San Francisco, CA 94107, USA στον ιστότοπό μας. Το Sentry είναι ένα εργαλείο για την ανίχνευση, καταγραφή και αξιολόγηση σφαλμάτων λογισμικού και διακοπών προγραμμάτων. Χάρη στο Sentry, ο tutti μπορεί να εντοπίσει και να διορθώσει τα σφάλματα πολύ πιο γρήγορα.

Εάν προκύψει σφάλμα, μπορούν να συλλεχθούν τα ακόλουθα εν μέρει προσωπικά δεδομένα:

    Όνομα χρήστη,
    Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,
    Διευθύνσεις IP,
    Όνομα συσκευής (αναγνωριστικό συσκευής) και τύπος συμβάντος.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Sentry και τις ρυθμίσεις απορρήτου, ανατρέξτε στις πληροφορίες προστασίας δεδομένων και τους όρους χρήσης της Functional Software Inc: (στα Αγγλικά).

§9.5 Form type

Για έρευνες, ο tutti χρησιμοποιεί το λογισμικό "Typeform" από τα TYPEFORM SL, C / Bac de Roda, 163 (Local), 08018 - Βαρκελώνη, Ισπανία. Όταν συμμετέχετε σε μια έρευνα, οι σχετικές πληροφορίες διαβιβάζονται στο Typeform και χρησιμοποιούνται στη φόρμα, για παράδειγμα δεδομένα από μια παραγγελία tutti, το όνομά σας ή το αναγνωριστικό χρήστη σας. Αυτό θα σας βοηθήσει να συμπληρώσετε τη φόρμα και θα σας βοηθήσει να αξιολογήσετε τα αποτελέσματα. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στις διατάξεις προστασίας δεδομένων της Typeform, διαθέσιμες στη διεύθυνση: https://admin.typeform.com/to/dwk6gt/ (στα Αγγλικά). Εάν δεν θέλετε η επεξεργασία των δεδομένων σας από Typeform, μην λάβετε μέρος στις έρευνές μας.§9.6 Επιθεώρηση

Η tutti χρησιμοποιεί την υπηρεσία ανάλυσης ιστού Inspectlet από την εταιρεία Inspectlet, Santa Clara, CA 95056, Ηνωμένες Πολιτείες (εφεξής "Inspectlet") για τη συλλογή στατιστικών δεδομένων σχετικά με τη χρήση της ιστοσελίδας του tutti. Με τη βοήθεια τεχνολογιών από το Inspectlet, συλλέγονται και μεταδίδονται πληροφορίες επισκεπτών στους διακομιστές Inspectlet.

Η τεχνολογία επιτρέπει στις δραστηριότητες του χρήστη κατά την επίσκεψη στον ιστότοπο tutti να καταγράφεται, να αναλύεται και να απεικονίζεται χρησιμοποιώντας επανάληψη συνεδρίας. Υπάρχει επίσης η επιλογή να χρησιμοποιήσετε έναν "χάρτη θερμότητας" για να προσδιορίσετε ποιες περιοχές του ιστότοπου επισκέπτονται και κάνουν κλικ. Για το σκοπό αυτό, τα cookie, τα οποία αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας και επιτρέπουν την ανάλυση της χρήσης της ιστοσελίδας από εσάς, μεταδίδονται στο Inspectlet. Μπορείτε να αντιταχθείτε στη συλλογή και αποθήκευση δεδομένων από το Inspectlet αλλάζοντας τις ρυθμίσεις στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Οδηγίες μπορείτε να βρείτε στο (στα Αγγλικά).

Ο σκοπός και το εύρος της συλλογής δεδομένων και η περαιτέρω επεξεργασία και χρήση των δεδομένων από την Inspectlet, καθώς και τα σχετικά δικαιώματά σας και οι επιλογές ρύθμισης για την προστασία του απορρήτου σας, μπορείτε να βρείτε στις πληροφορίες προστασίας δεδομένων της Inspectlet. Μπορείτε να βρείτε στα Αγγλικά.

§9.7 Groove

Η tutti χρησιμοποιεί το Groove, ένα σύστημα έκδοσης εισιτηρίων και υποστήριξης από την Groove Networks LLC (εφεξής "Groove"), 2 Dearborn St.

Το Groove μας βοηθά να παρέχουμε υποστήριξη πελατών αποτελεσματικά και φιλικά προς τον πελάτη. Τα δεδομένα που στέλνετε για υποστήριξη μέσω email ή μέσω της φόρμας υπηρεσίας θα σταλούν στη Groove Networks, LLC. ΜΕΤΑΦΟΡΑ.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων και τον τρόπο λειτουργίας του Groove μπορείτε να βρείτε στην πολιτική απορρήτου του Groove:
 
§9.8 Bugsnag

Το Groove χρησιμοποιεί το Bugsnag, ένα εργαλείο τεχνικής ανάλυσης σφαλμάτων από την Bugsnag Inc. (“Bugsnag”), 939 Harrison St, San Francisco, CA 94107, USA. Σε περίπτωση σφαλμάτων ιστότοπου, το εργαλείο αναλύει την πηγή. Προκειμένου να βελτιωθεί η προσβασιμότητα και η τεχνική σταθερότητα του Groove - και, σε συνδυασμό με αυτό, επίσης tutti - παρακολουθώντας τη λειτουργικότητα, τη σταθερότητα του συστήματος και τον προσδιορισμό των σφαλμάτων κώδικα, το Groove - και τα σχετικά tutti - οι ακόλουθες πληροφορίες σε περίπτωση το σφάλμα λογισμικού μεταδίδεται αυτόματα στο Bugsnag:

    Πληροφορίες συσκευής (λειτουργικό σύστημα, έκδοση προγράμματος περιήγησης, τύπος προγράμματος περιήγησης)
    τη διεύθυνση IP της χρησιμοποιούμενης συσκευής
    Λεπτομέρειες για τη σελίδα που επισκεφτήκατε τη στιγμή του σφάλματος
    Ώρα αποτυχίας

Τα δεδομένα συλλέγονται ανώνυμα και δεν χρησιμοποιούνται προσωπικά και στη συνέχεια διαγράφονται. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων και τον τρόπο λειτουργίας του Bugsnag μπορείτε να βρείτε στη δήλωση προστασίας δεδομένων του Bugsnag (στα Αγγλικά): πολιτική απορρήτου Με τη χρήση του tutti, συμφωνείτε με την επεξεργασία των δεδομένων που συλλέγονται για εσάς Δεδομένα από την Bugsnag με τον τρόπο που περιγράφεται παραπάνω και για ο σκοπός που αναφέρεται παραπάνω.

§9.9 Vultr

Η tutti χρησιμοποιεί υπηρεσίες φιλοξενίας "Vultr" από την Vultr Holdings Corporation, 14 Cliffwood Ave, Suite 300, Metropark South, Matawan, NJ 07747, USA. Οι υπηρεσίες φιλοξενίας που χρησιμοποιούνται από την tutti χρησιμεύουν για την παροχή των ακόλουθων υπηρεσιών: υπηρεσίες υποδομής και πλατφόρμας, χωρητικότητα υπολογιστών, αποθηκευτικός χώρος και υπηρεσίες βάσης δεδομένων, υπηρεσίες ασφαλείας, υπηρεσίες τεχνικής συντήρησης

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία δεδομένων της Vultr μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση (στα Αγγλικά): https://www.vultr.com/legal/privacy/

§9.10 MailChimp

Η Tutti χρησιμοποιεί τον τεχνικό παροχέα MailChimp για την αποστολή καμπανιών μέσω e-mail, ειδικά ενημερωτικών δελτίων. Το MailChimp είναι μια προσφορά από το The Rocket Science Group, LLC, 512 Means Street, Suite 404 Atlanta, GA 30318, USA. Το MailChimp προσφέρει εκτεταμένες επιλογές ανάλυσης σχετικά με τον τρόπο ανοίγματος και χρήσης των ενημερωτικών δελτίων μας. Αυτές οι αναλύσεις σχετίζονται με την ομάδα και δεν χρησιμοποιούνται από εμάς για ατομική αξιολόγηση. Το MailChimp χρησιμοποιεί επίσης το εργαλείο ανάλυσης του Google Analytics. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία δεδομένων από το MailChimp μπορείτε να βρείτε εδώ (στα Αγγλικά): https://mailchimp.com/legal/privacy

Οι χρήστες μπορούν να ανακαλέσουν τη συγκατάθεσή τους για τη χρήση της διεύθυνσης email τους για να στείλουν το ενημερωτικό δελτίο ανά πάσα στιγμή. Η ανάκληση μπορεί να γίνει μέσω ενός συνδέσμου στα ίδια τα ενημερωτικά δελτία.

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συναινείτε στην επεξεργασία των δεδομένων που συλλέγονται για εσάς από το MailChimp με τον τρόπο που περιγράφεται παραπάνω και για τον σκοπό που αναφέρεται παραπάνω.

§9.11  Customer.io

Για να στείλει μεμονωμένα και εξαρτώμενα από το περιβάλλον μηνύματα σε χρήστες, η tutti χρησιμοποιεί το Customer.io, μια υπηρεσία αυτοματισμού μάρκετινγκ από την Peaberry Software, Inc., 921 SW Washington Street, Suite 820, Portland, Oregon, 97205, USA. Το Customer.io χρησιμοποιεί δεδομένα όπως το e-mail ή την ημερομηνία εγγραφής ενός χρήστη για να στείλει μηνύματα μεμονωμένα προσαρμοσμένα σε αυτούς και έτσι βελτιώνει την εμπειρία χρήστη του χρήστη και την υπηρεσία που παρέχεται από την tutti.

Οι χρήστες μπορούν να ανακαλέσουν τη συγκατάθεσή τους για τη χρήση της διεύθυνσης email τους για την αποστολή μηνυμάτων ανά πάσα στιγμή. Η ανάκληση μπορεί να γίνει μέσω ενός συνδέσμου στο ίδιο το email.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία δεδομένων του Customer.io μπορείτε να βρείτε εδώ (στα Αγγλικά): https://customer.io/privacy-policy.html

§9.12 Twilio

Η tutti χρησιμοποιεί την υπηρεσία "Twilio" της Twilio Ireland Limited, 25-28 North Wall Quay, Dublin 1, Ireland, για να παρέχει πληροφορίες λογαριασμού μέσω SMS. Προκειμένου ο Twilio να πραγματοποιήσει τον έλεγχο ταυτότητας μέσω SMS, ο tutti στέλνει τον αριθμό τηλεφώνου σας στο Twilio. Οι τρέχουσες πληροφορίες προστασίας δεδομένων για το Twilio και πρόσθετες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε σε αυτόν τον ιστότοπο (στα Αγγλικά): https://www.twilio.com/legal/privacy.

§10 εμπιστευτικότητα

Τα μέρη αντιμετωπίζουν ως εμπιστευτικά όλες τις πληροφορίες που δεν είναι ούτε γενικά γνωστές ούτε γενικά προσβάσιμες. Αυτή η υποχρέωση εμπιστευτικότητας υπάρχει ήδη πριν από τη σύναψη της σύμβασης και διαρκεί πέρα από τη λήξη της σύμβασης.